Recenzija tkane marame: Liora Rae Wovens, The Flow Collection- Caspian

Sjaj nježnog ali jakog češljanog egipatskog pamuka presijava se kroz uzorak valova.

S polakim ali stabilnim rastom i građenjem dobrog glasa na pristupačnoj cijeni, za vrlo visoku kvalitetu i odličan dizajn, LRW je našao kupce i u Hrvatskoj, zemlji sa smanjenom kupovnom moći.

[For an English translation please scroll down]

Continue reading “Recenzija tkane marame: Liora Rae Wovens, The Flow Collection- Caspian”