Recenzija tkane marame: LennyLamb Movie Star LE 6/2014

Sa sinom u vezu ruksak u marami LL Movie Star
Sa sinom u vezu ruksak u marami LL Movie Star

LennyLamb: Movie Star Limited Edition 6/2014

strojno tkana poljska marama
100% pamuk, 280 g/m2

Continue reading “Recenzija tkane marame: LennyLamb Movie Star LE 6/2014”