Test: Koliko griju slingovi i marame

Meke oblikovane nosiljke u pravilu se šivaju od materijala s dobrom toplinskom vodljivosti. Je li tako i sa slingovima i maramama?

U ovom tekstu testirat ću slingove (ring slingove, RS), elastične i tkane marame u jednoslojnim i višeslojnim vezovima, kao što sam i najavila u prethodnom tekstu Testiranje: Mrežaste nosiljkeContinue reading “Test: Koliko griju slingovi i marame”